SEE Electrical
Elektrotechnický software pro 2D a 3D projektování v elektrotechnice

Pomocí aplikace SEE Electrical vytvářejte elektrická schémata pomocí několika kliknutí!!

SEE Electrical je snadno použitelný software CAD pro efektivní vytváření elektrických schémat a rozvodů. SEE Electrical lze zakoupit ve třech balíčcích – Launch, GrowScale.

Launch Grow Scale
Roční předplatné Roční předplatné Roční předplatné
Funkce Launch plus: Funkce Launch a Grow plus:
Efektivní editor schémat pro jedno- a vícepólová schémata.  Pokročilá správa technických dat pro připojení a symboly  Přizpůsobení struktury projektu a správa aspektů (IEC 81346) 
Správa elektrických schémat.  Automatické číslování vodičů  Hromadné úpravy dat a neomezená správa signálů 
Generování základních sestav, kusovníků, zařízení.  Správa směrů vodičů, signálů a kabelů  Navigace Jdi na 
Import/export DWG.  Správa PLC  Automatická připojení, ortogonální zapojení, vícežilové symboly 
Rozsáhlé knihovny elektrických symbolů.  Přehledy a grafické seznamy: svorky, kabely, vodiče, PLC atd.  Plány svorek/kabelů/konektorů 
Editor katalogu zařízení – pouze základní údaje  Editor katalogu zařízení: úplná data, edice jednoho záznamu  Výpisy výrobků, sestav, seznamy zařízení 
Inteligentní export do PDF  Návrhář SQL dotazů/reportů 
Konstrukce 2D rozvaděčů  Automatické generování schémat a rozvaděčů 
Výpočet oteplení rozváděče  Export/import dat projektu pomocí MS Excel 
Správce víceuživatelského prostředí a porovnávání projektů 
Konverze IDL z papíru
Rozhraní PLM a ERP

Schemata (jednopólová a vícepólová): Umožňuje efektivně kreslit elektrická a automatizační schémata včetně jednopólových a vícepólových schémat.

Automatizovaný kusovník: Po vytvoření schémat můžete vytvořit automatické sestavy, jako je základní kusovník, seznam zařízení a seznam dokumentů.

Import/export DWG: Umožňuje import a export ve formátech DWG, DXF, DXB a EMF, což usnadňuje výměnu výkresů s jinými profesemi.

Katalog zařízení pro více výrobců: obsahuje katalog vybavení výrobců, který lze doplňovat ručně nebo přímým importem z Excelu, XML a ECAD. Je možné vytvářet hypertextové odkazy na dokumentaci výrobců. Konkrétní katalogové údaje z databáze lze ve schématech zobrazit pomocí speciálních atributů.

Rozsáhlé knihovny symbolů: Včetně norem IEC, IEEE/NFPA, GOST a GB. K dispozici jsou rozsáhlé knihovny symbolů s názvy odpovídajícími jejich použití. Další symboly mohou uživatelé snadno vytvářet podle potřeby.

SEE Electrical Expert
SEE Electrical Expert je všestranný CAD software pro elektrotechniky, pomocí kterého mohou efektivně navrhovat schémata zapojení, propojení a svorkovnice.

SEE Electrical Expert je všestranný CAD software pro elektrotechniky, pomocí kterého mohou efektivně navrhovat schémata zapojení, propojení a svorkovnice.

Nejvyšší standard elektrotechnického CAD pro průmyslové systémy

Jedná se o software pro profesionály v elektrotechnice, který nabízí pokročilé možnosti navrhování od 2D panelů, přes správu spojů a kabelů až po návrh PLC, a zefektivňuje tak pracovní postupy a zvyšuje produktivitu.

SEE Electrical Expert lze zakoupit ve třech úrovních – Launch, GrowScale.

Launch Grow Scale
Roční předplatné Roční předplatné Roční předplatné
Funkce Launch plus: Funkce Launch a Grow plus:
Efektivní editor schémat pro jedno- a vícepólová schémata.  Úplná správa kabeláže a trasování s optimalizací Export/Import všech technických dat projektu
Správa propojovacích schémat a schémat zapojení  Správa PLC  Options & Variants 
Kusovníky a uživatelské sestavy  Konstrukce 2D rozvaděčů  PLM / ERP interface 
Generování plánů svorkovnic  Výpočet oteplení rozváděče  Pokročilá správa sestav pro revize 
PDF export, DWG import/export  Katalog zařízení sdílený v MS SQL 
Výměna dat projektů pomocí xml, xls  Pokročilá správa uživatelského prostředí 
Správa revizí a chyb 
Rozsáhlé knihovny elektrických symbolů s vlastním editorem pro jejich vytváření 
Editor katalogu zařízení 

SEE Electrical 3D Panel+
Všestranný CAD software pro elektrotechniky.

3D Panel překlenuje mezeru mezi schématem a výrobou elektrické skříně nebo rozváděče, poskytuje profesionální 3D nástroje pro elektrotechniku a exportuje klíčové výrobní výstupy pro dílenské pracovníky a speciální stříhací stroje.

Další aplikace

SEE Web Katalog

 • Více než 1.000.000 kódů přístrojů

 • Více než 1.800 výrobců

 • Více než 81.000 odkazů na 3D symboly ke stažení

Jde o jeden z nejúplnějších online katalogů na trhu, který nabízí více než 1 000 000 referencí od více než 1 800 výrobců. Online SEE Web katalog je nepřetržitě plněn…..

SEE Electrical Building

Pomocí aplikace SEE Electrical Building+ rozmístěte elektrická zařízení do půdorysů a automaticky vytvořte jednopólová schémata zapojení instalace (SLD).

SEE Electrical Building+ Basic

 • Proveďte import podlaží od stavařů.

 • Rozmístěte elektro přístroje a spotřebiče.

 • Propojte je pomocí kabelů.

 • Zadefinujte jednotlivé okruhy a máte hotovo.

 • Výsledkem bude celkový odběr, kompletní výpisy metráže a počtu spotřebičů a instalačního materiálu.

SEE Electrical Building+ Standard

Rozšíření funkcí verze Basic o:

 • žlaby a lišty
 • automatické propojení od spotřebiče k rozvaděči
 • Uživatelský vzhled automaticky generovaných liniových schémat:
 • Návaznost na návrh rozvaděče.

SEE Electrical 3D Shop Floor

Asistent pro montáž a zapojení v dílnách.