> Vítejte > Produkty > SEE Electrical > Aktuální verze
Nová verze SEE Electrical
Seznamte se s novými funkcemi.
    Nové klíčové funkce
• Náhledové okno ve kterém lze zoomovat a posouvat výřezem po výkresu (od úrovně Basic)
• Použité kontakty cívek a relé, nebo bez přiřazeného typu: automatické vyhledání vhodného typu (od úrovně Standard)
• Vytvoření všech grafických seznamů v jednom kroku pomocí seznamu (od úrovně Advanced)
 
    Novinky
Náhledové okno ve kterém lze zoomovat a posouvat výřezem po výkresu (od úrovně Basic)
Mnohem snadnější zoomování pomocí náhledového okna. Toto okno umožňuje rychlé zvětšení/zmenšení pohledu na výkres bez nutnosti vybírat nějaký příkaz. Dále je možné posouvat aktuálním výřezem po celém listu výkresu a rychle pracovat na jeho různých částech. Funkce pro posouvání je podobnou funkcí, kterou používá např.AutoCAD© software nebo Adobe© PDF reader.
Pořadí dokumentů ve stromu projektu lze nyní uzpůsobit libovolně, zcela podle potřeb uživatele
Chcete-li uživatele osvobodit od nutnosti přeskládání vytištěných stránek, můžete nyní nastavit pořadí jednotlivých typů dokumentů, například následovně:
• úvodní list projektu
• seznam dokumentů
• výkresy rozvaděče
• schémata zapojení
• grafické seznamy
Pořadí dokumentů bude přeneseno i do seznamu dokumentů a v případě použití inteligentního exportu do PDF, pak samozřejmě i do výsledného PDF souboru.
Implementovány inteligentní symboly pro Black Box (od úrovně Basic)
Snižují počet symbolů, které je potřeba vytvářet a to pomocí Black Box. Inteligentní připojovací body Black Box budou vytvořeny automaticky v místech, kde se dotýkají spojů. Nakreslené spoje budou samozřejmě přerušeny v případě, že kreslíte spoj přes symbol Black Box.
Použité kontakty cívek a relé, nebo bez přiřazeného typu: automatické vyhledání vhodného typu (od úrovně Standard)
Ušetříte mnoho času, který strávíte hledání správného typu cívky/relé v databázi typů. Nyní lze (pro cívky, relé a součástky s pomocnými kontakty) vyfiltrovat jen ty typy, které obsahují minimálně stejný počet kontaktů odpovídajících druhů jako jsou ty, které již máte v projektu umístěny.
Příklad: Je-li v projektu nalezena cívka a 2 pomocné spínací kontakty, pak Vám software nybídne všechny typy, které mají k dispozici 2 a více spínacích kontaktů a cívku stejného typu, jaká je umístěna ve výkresu.
Filtr kontaktů je přidán k aktuálnímu existujícímu filtru. To znamená, že pokud nejdříve nastavíte filtr pro určitého dodavatele, bude systém hledat odpovídající kontakty jen v typech pro vybraného dodavatele.
Grafické seznamy: vytvoření všech nutných grafických seznamů na jedno kliknutí (od úrovně Advanced)
Grafické seznamy nejsou vytvářeny, nebo aktualizovány po provedení změn v projektu. Každý uživatel úrovně Advanced může ale nyní vytvořit všechny požadované grafické seznamy v jednom kroku: nejdříve je nutné jednou vybrat, které seznamy mají být vytvořeny a pak spustit celý proces jejich vytvoření stisknutím tlačítka. Toto lze následně provádě zcela libovolně podle potřeby.
Příkaz pro kopírování celé stránky ve stromu projektu byl přesunut do úrovně Standard
Pomocí příkazu "Kopírovat stránku" snížíte počet nutných kliknutí při kopírování celé stránky uvnitř jednoho projektu. Příkaz byl přesunut z úrovně Advanced to nižší úrovně Standard a to od verze V7R1.
Funkce pro vložení stránky/stránek a odstranění mezer v jejich číslování ve stromu projektu byly
také přesunuty do úrovně Standard a upraveny (od úrovně V7R1 Build 11 a vyšší).
Správce hladin: změna vlastností pro více hladin najednou (od úrovně Basic)
Naztrácejte další čas při změně vlastností jedné hladiny po druhé, ale změňte je všem požadovaným hladinám najednou! V případě, že vyberete více hladin, bude v pravé části dialogového okna zobrazen editor, který Vám umožňuje změnu atributů pro viditelnost, barvu, typ čáry atd. všem vybraným hladinám.
Rozbalovací seznam pro výběr názvu součástek nabízí mnohem větší komfort (od úrovně Basic)
Nenašli jste v minulých veerzích programu jednoduše a rychle součásktu, kterou jste hledali? Podívejte se tedy na náš nový dialog pro výběr názvů součástek. Nabízí možnost filtrování a třídění. Jeho dalším přínosem je zobrazení i bližších popisů součástek.
Změna zdrojového jazyka v překladové datábázi a v celém projektu (od úrovně Advanced)
Obchod je stále více a více mezinárodní a jednotlivé firmy mají založeny dceřiné pobočky v jiných zemích, kde se používají rozdílné jazyky. Vývoj systému může být zahájen v jedné jemi a jaho údržba může být prováděna v zemi jiné, kde se mluví jiným jazykem. Aby mohli všichni pracovat na jednom projektu, je nutné v něm a v překladové databázi vyměnit zdrojový (tedy původní) jazyk za jazyk  jiný. SEE Elektrotechnika tento postup práce podporuje.
Import více výkresů ve formátu DXF/DWG, které jsou v jednom souboru (od úrovně Basic)
Některé CAD systémy pro elektrotechniku exportují všechny listy projektu do jednoho souboru. V tomto případě se pro jednotlivé stránky používají samostatné hladiny.
SEE Elektrotechnika podporuje import takových stránek (jednotlivých hladin) z jednoho souboru do samostatných listů výkresů projektu v SEE.
Používání hypertextových odkazů
Chcete-li využít informací, které poskytují například výrobci součástek, můžete nyní jednoduše propojit externí informace s Vašimi výkresy (od úrovně Basic): přidejte hypertextový odkaz (na internet, nebo na soubor uložený na lokálním disku, nebo na intranetu) každému grafickému objektu, který máte v projektu a který má tyto informace obsahovat. Pokud je to nutné, uložte odkaz společně se symbolem do Vaší knihovny součástek.
Objekty obsahující hypertextový odkaz, budou ve výkresech označeny. PDF soubory vytvořené pomocí SEE Electrical Inteligentního PDF generátoru, tuto technologii také podporují.
Informaci můžete zadat i databáze typů (od úrovně Standard).  Odkazy mohou být přidány každému artiklu a pomohou Vám tak mít všechny informace od dodavatelů neustále k dispozici a aktuální.
Vylepšené kopírování funkcí z projektů (od úrovně Advanced)
Zrychlete ještě více Váš postup projektování v případě, když potřebujete zkopírovat celé funkce z několika projektů do jednoho cílového projektu. Nový nástroj slouží například v případě, že vývoj elektrotechniického projektu provádí několik projektantů, kteří pracují na několika dílčích projektech. V závěru lze jednotlivé projekty spojit do jednoho. Předpokladem je, že každá funkce se v cílovém projektu bude vyskytovat jen jednou.
Novinky v používání Aspektů  Funkce a umístění (od úrovně Advanced)
Mnoho vylepšení bylo provedeno pro zlepšení podpory normy ISE/IEC 81346, která se stává stále více a více důležitou:
• podpora vnořených aspektů
• lze použít absolutnní aspekty
• aspekty výrobků lze spravovat v šabloně stránky
Předem definovaný typ čáry pro rámečky funkce a umístění (od úrovně Standard)
Pokud používáte funkci a umístění, můžete nyní v parametrech projektu nadefinovat typ čáry, který bude použit pro znázornění rámečku funkce a umístění.
Aspekt pro funkci v tomto příkladu zobrazuje relativní a absolutní cestu.
Funkce =FU2 a =FU3 jsou podfunkcemi funkce =FU1, která je zadaná pro celou stránku. =FU4 není podfunkcí =FU1 a tak je pomocí značky > označena absolutně.
Přiřazení názvů potenciálů svorkám (od úrovně Advanced)
Nový příkaz slouží pro automatické přiřazení názvu potenciálu, který je přiřazen spoji, spojujícímu svorku s tímto potenciálem. Název svorkovnice NENÍ ovlivněn. Předpokladem je, že používáte správu spojů úpomocí signálů a že jsou potenciálové čáry spravovány jako spoje.
Podpora kusovníku v kompresované podobě (od úrovně Advanced)
Byla implementována nová funkce, která slouží pro vytvoření kusovníku jako databázového seznamu v kompresovaném tvaru, nebo jako možnost vložení seznamu kusovníku s odpovídajícími výrobky do stránky schematu zapojení.
Formát takového seznamu může být například následující:
Implementace rozhraní pro Phoenix Contact a Wago software (od úrovně Advanced)
Pomocí tohoto rozhraní lze exportovat data do aplikace Wago ProServe Smartscript nebo/a ProServe Smartdesigner, nebo do aplikace Phoenix Clipproject Marking nebo/a Clipproject Planning, za předpokladu, že jsou uvedené aplikace nainstalované na PC. Lze tak velmi rychle vyrobit požadované návlečky a stítky.
V seznamu svorek je k dispozici příkaz pro export do Wago ProServe Smartdesigner, nebo do Phoenix Clipproject Planning a vyrobení svorkovnic a jejich projekci lze dokončit přímo ze schémat zapojení.
Novinky pro grafické seznamy (od úrovně Advanced)
Vaše vlastní grafické seznamydokumentů výrobků, kabelů mohou být nyní ještě více vypovídající:
• zobrazit čísla řádků (= postupné číslování)
• obsah může být vytvořen skombinováním několika hodnot do jednoho zadání. Například pro součástky, které mají přiřazen více než jeden typ, může být kusovník mnohem přehlednější a jednodušší.
Grafické seznamy a výkresy pro konektory a piny konektorů (od úrovně Advanced)
Kompletní správa konektorů je implementována od verze V6 a nyní Vám umožňuje i generování výkresů zapojení konektorů.
Dynamické přeuspořádání součástek na DIN liště (Modul Konstrukce rozvaděče)
Nový příkaz slouží pro rychlou optimalizaci rozvaděče po vymazání, nebo posunutí součástek.
Obrázek ukazuje použití příkazu pro zarovnání vlevo.
Rychlé odkazy
   > Basic
Rychlé odkazy
   > Standard
Rychlé odkazy
Produkty
Domluvte si ZDARMA profesionální předvedení systému a získejte 30-ti denní demo verzi !

   > Advanced
   > Dispozice
   > Rozvaděče
Aktualizace: 28.2.2023
> Vyberte si jinou zemi
Mapa stránek
Kontakt:
Tel:
Fax
Mail: